Klachtenregeling

 

Relatie met de cliënt:

Geachte cliënt, als therapeut / (sport-)masseur heb ik een beroepsgeheim. Daarom ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Ik geef GEEN informatie aan derden. Uitwisseling van uw gegevens uit het cliëntendossier met andere zorgverleners zal alleen met uw toestemming plaatsvinden.

Er bestaat tussen u en mij als therapeut/(sport-)masseur de relatie ‘cliënt-hulpverlener’. Ik werk discreet en respecteer uw integriteit, waardigheid en privacy en ik ga er in vol vertrouwen van uit dat u ook mijn integriteit, waardigheid en privacy respecteert. Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met u als cliënt.

Als u, ondanks het naleven van alle regels van de beroepsethiek, alle vakkundigheid en zorgvuldigheid toch een klacht hebt dan stel ik het op prijs als u dit met mij bespreekt om zo tot een voor beide partijen goede oplossing te komen.

 

Klachtenprocedure

Als NIBIG geregistreerd therapeut, mag ik u verwijzen naar de klachtenprocedure van het NIBIG. Het NIBIG heeft een interne commissie ingesteld met onafhankelijke leden. Deze commissie behandelt de klachten van cliënten.

Wanneer u als cliënt een klacht heeft over mij als uw zorgverlener, dan stel ik het op prijs als u de klacht met mij bespreekt zodat wij daar samen uit kunnen komen. Mocht dit niet lukken, dan wijs ik u graag op het officiële klachtenreglement. Klik hier voor het downloaden van het klachtenreglement.

 


Deze website gebruikt cookies. Als u deze website blijft gebruiken dan accepteert u het gebruik van deze cookies.