Magnesium en Vitamine D3

 

Magnesium en vitamine D3

 

Bij iedereen met een vitamine D tekort is het natuurlijk heel belangrijk dat het tekort snel wordt aangevuld. Door de extra toename van vitamine D3 (wat heel goed is) zal echter veel magnesium verbruikt worden. Het is erg belangrijk bij extra suppletie van vitamine D3 extra magnesium in te nemen. Als u dit niet doet kunnen er vervelende ‘neveneffecten van vitamine D’ ontstaan, die in werkelijkheid symptomen zijn van een groeiend magnesium gebrek. Ook wordt wel gedacht dat men een overdosis vitamine D heeft gekregen.

Vitamine D3 opname problemen

Bij veel mensen die een magnesiumtekort hebben bestaat de kans dat bij inname van vitamine D de bloedspiegel van deze vitamine niet zal verhogen. De behandelend arts of therapeut denkt als dit gebeurt meestal dat er sprake is van een “opname” probleem. Het ontbreken van de kennis over hoe magnesium werkt in combinatie met vitamine D kan onderstaande gevolgen hebben:

  • angst voor een onderliggend medisch probleem
  • het innemen van nog hogere doseringen vitamine D waardoor het magnesiumtekort alleen maar stijgt
  • het tekort aan magnesium niet gevonden wordt (het magnesiumgehalte in het bloed is geen maat voor het al dan niet bestaan van een magnesium tekort)

Uitleg van Dr. Marcus Sircus

Door onkunde houden mensen vaak een tekort aan vitamine D omdat ze geloven dat ze daar overgevoelig voor zijn. Dit wordt nog eens versterkt door artsen en natuurgeneeskundigen die niet geheel op de hoogte zijn van het verband tussen vitamine D en magnesium. Mineralen, vitaminen en ander voedingsstoffen werken nauw met elkaar samen, het komt dan ook vrijwel niet voor dat men een tekort heeft aan slecht één nutriënt. Het voorschrijven van hogere dosis vitamine D komt steeds vaker voor zonder daarbij rekening te houden met de behoefte aan andere voedingsstoffen zoals magnesium.

Het belang van vitamine D3 in een publicatie van het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde

Vitamine D-tekort wordt niet langer alleen maar gerelateerd aan het optreden van osteomalacie, rachitis en osteoporose. Er bestaat een causaal verband met de spierfunctie en met het functioneren van ons afweersysteem. Daarnaast zijn lage vitamine D-serumwaarden geassocieerd met een verhoogd risico op auto-immuunziekten en diverse typen maligniteiten, (kwaadaardige aandoeningen) zoals prostaat-, colon- en borstkanker. Dit heeft geleid tot discussie over de optimale serumconcentratie en aanpassing van de aanbevolen vitamine D-suppletie.

Er lijkt in Europa voor 25-hydroxyvitamine D consensus te ontstaan over een minimumwaarde van 50 nmol/l en een streefwaarde van 70 nmol/l in het serum.

Voor bejaarden en allochtonen geldt dat de meerderheid deficiënt of ernstig deficiënt is, waarbij correctie met een stootkuur vitamine D overwogen moet worden.

Alertheid op een vitamine D-tekort is met name geboden bij onbegrepen spierklachten of spierzwakte en bij patiënten uit de risicogroepen, zoals ouderen, allochtonen, chronisch zieken, ‘binnenzitters”, veelvuldige gebruikers van zonnebrandcrème en patiënten met ernstig overgewicht.

Wat is een gezond vitamine D3 niveau?

Een gezonde ondergrens en bovengrens, volgens vele wetenschappers en deskundigen in America (recommended range=groen)

Bloedserum 100 – 150 nmol/ltr in Nederland

Bloedserum 40 – 60 ng/ml in de USA en België

Belangrijk om te weten is dat er in America en België een andere meting wordt gebruikt dan in Nederland, vraag daar dus naar!


Deze website gebruikt cookies. Als u deze website blijft gebruiken dan accepteert u het gebruik van deze cookies.